Contact

Summery Cosmedical Group

Elke werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.30 uur
Tel. 074 278 3500
E-mail: info@summery.nl

Experience Center: Bokdamsweg 1, Bornerbroek

Bekijk alle contactgegevens

Leveringsvoorwaarden Basic Salon Products bv

1. Aanbiedingen

Alle prijzen, aanbiedingen en afbeeldingen op de website, prijslijst en advertenties zijn vrijblijvend, zolang de voorraad strekt en exclusief BTW, tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden, tenzij anders vermeld. Voor kortingen en aanbiedingen geldt de leveringstermijn zoals op de website, showroom, offerte of advertentie vermeld. De vermelde prijs bij de aanbieding betreft uitsluitend het product zoals bij de aanbieding beschreven en niet de eventuele daarbij op de foto zichtbare of overige accessoires.

2. Leveringen

Leveringen vanuit onze showroom geschieden a contant of per pin.

Bestellingen die per post worden uitgeleverd dienen vooraf te worden voldaan of worden onder rembours toegestuurd, waarbij aan de postbode wordt afgerekend.

Er wordt een minimum bestelorder en/of bestelgrootte gehanteerd van € 50,00 exclusief BTW.

Wij leveren niet aan particulieren.

Leveringen geschieden uitsluitend aan de branche schoonheidsverzorging (afgestudeerd of in opleiding) en de vakhandel.

Cenzaa producten leveren wij uitsluitend aan Cenzaa depositaires.

3. Levertijden

Wij streven naar een zo kort mogelijke levertijd, bestelopdrachten worden in de regel binnen 1 a 3 werkdagen geleverd, na afwikkeling van de betaling. Dit is ook afhankelijk van de postbezorging in uw woonplaats, mits alles op voorraad is. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid voor te late levering aanvaarden.

4. Verzendkosten

Normaal / voor corona

* Orders tussen € 50 en € 150,- excl. BTW die worden afgerekend via iDeal worden belast met € 5,- verzendkosten.

* Orders tussen € 50 en € 150,- excl. BTW die worden afgerekend via automatische incasso worden belast met € 5,- + € 6,- verzend- en administratiekosten.

* Orders boven € 150,- excl. BTW die worden afgerekend via iDeal of automatische incasso zijn vrij van verzend- en administratiekosten.

Tijdens de Corona lockdown

* Minimale ordergrootte is gewijzigd van € 50,- naar € 20,-

* Orders tussen € 20 en € 100,- excl. BTW die worden afgerekend via iDeal worden belast met € 4,- verzendkosten.

* Orders tussen € 20 en € 100,- excl. BTW die worden afgerekend via automatische incasso worden belast met € 4,- verzendkosten + € 6,- administratiekosten.

* Orders tussen € 100 en € 150,- excl. BTW die worden afgerekend via iDeal worden zijn vrij van verzend- en administratiekosten.

* Orders tussen € 100 en € 150,- excl. BTW die worden afgerekend via automatische incasso zijn vrij van verzendkosten en betalen € 6,- administratiekosten.

* Orders boven € 150,- excl. BTW die worden afgerekend via iDeal of automatische incasso zijn vrij van verzend- en administratiekosten.

Algemeen

* Verzendingen buiten Nederland worden ten aller tijden belast met de daadwerkelijke verzendkosten.

* Palletzendingen bedragen € 50,00 excl. BTW.

* Afwijkende verzendkosten worden bij de betreffende producten vermeld in de prijscatalogus en webshop van Summery BV.

* Voor de verzendingen van grote hoeveelheden vloeistoffen, volumineuze, waardevolle artikelen en een gewicht meer dan 30 kilo worden de daadwerkelijke verzendkosten in rekening gebracht.

* Bovengenoemde kosten worden indien van toepassing separaat op de factuur bijgeteld.

5. Prijzen

Inkoopprijzen vermeld in de prijscatalogus zijn exclusief BTW, consument adviesprijzen (verkoop) zijn inclusief BTW.

Consument adviesprijzen vermeld in de webshop, zonder inloggen, zijn inclusief BTW.

Inkoopprijzen vermeld in de webshop, na inloggen, zijn exclusief BTW.

Prijzen op moment van een bestelling zijn van toepassing.

6. Betaalmogelijkheden

Betalingen kunnen a contant, per pin, bank of met een incasso-overeenkomst worden voldaan.

Indien niet contant, per pin, vooruitbetaling of automatische incasso wordt betaald geldt een betalingstermijn van 10 dagen na factuurdatum.

Als geen betaling is gevolgd binnen 14 dagen na factuurdatum wordt 1% rente per maand in rekening gebracht tot volledige betaling heeft plaats gevonden.

Bij te late betaling zal een bedrag van € 10,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Indien na aanmaning geen (tijdige) betaling plaatsvindt, zullen alle door ons met betrekking tot het innen van het openstaande bedrag gemaakte kosten en onkosten voor uw rekening komen.

Onder de kosten voor het innen van vorderingen vallen, naast eventuele gerechtelijke kosten, ook alle buitengerechtelijke kosten conform de tarieven van een geaccrediteerd incassobureau en advocaat.

Basic Salon Products blijft eigenaar van de goederen tot dat deze volledig zijn betaald, dit geldt ook voor eventuele rente en kosten.

7. Reclamaties

Reclamaties dienen, schriftelijk, uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen plaats te vinden. Retourzending kan slechts nadat Basic Salon Products u hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. U dient zorg te dragen voor een geschikte beschermende verpakking en voldoende frankering. Goederen die niet juist verpakt zijn, zonder voldoende frankering of zonder schriftelijke toestemming worden geweigerd!

8. Garantie

Op de door ons geleverde goederen wordt zes maanden garantie gegeven, daarnaast zal de door de leverancier/fabrikant vastgestelde garantiebepaling toegepast worden. Op onderdelen die door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan slijtage onderhevig zijn wordt geen garantie verleend. Defecten ten gevolge van overbelasting, ongeschikte schoonmaak- en/of smeermiddelen, onkundig gebruik en eigen reparaties vallen buiten de garantieverplichtingen.

9. Trainingen

Basic Salon Products biedt u een uniek aanbod trainingen. Na aanmelding voor een training bij Basic Salon Products krijgt u een bevestiging per e-mail of per brief met de daarbij behorende rekening toegestuurd. U staat na ontvangst van de rekening definitief ingeschreven voor de door u gekozen training.

Bij aanmelding via de webshop kan de betaling direct geregeld worden en staat u ingeschreven voor de betreffende training.

De rekening voor de betreffende training dient binnen 10 dagen te worden voldaan. Als geen betaling is gevolgd binnen 14 dagen na factuurdatum wordt 1% rente per maand in rekening gebracht tot volledige betaling heeft plaats gevonden.

Bij te late betaling zal een bedrag van € 10,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Indien na aanmaning geen (tijdige) betaling plaatsvindt, zullen alle door ons met betrekking tot het innen van het openstaande bedrag gemaakte kosten en onkosten voor uw rekening komen.

Onder de kosten voor het innen van vorderingen vallen, naast eventuele gerechtelijke kosten, ook alle buitengerechtelijke kosten conform de tarieven van een geaccrediteerd incassobureau en advocaat.

Mocht u, na aanmelding van een van de trainingen, onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten zodat wij voor deze cursusplaats iemand anders kunnen inplannen.

* Bij afzegging langer dan 6 weken voor de training zal het cursusgeld teruggestort worden.

* Bij afzegging tussen 2 en 6 weken voor de training zal 50% van het cursusgeld in rekening worden gebracht

* Bij afzegging binnen 2 weken voor de training zal 100% van het cursusgeld in rekening worden gebracht.

10. Algemene Voorwaarden inzien

U kunt onze Algemene Voorwaarden op elk willekeurig moment op de webshop van Basic Salon Products inzien.

11. Drukfouten

Druk- en typefouten voorbehouden

12. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van Basic Salon Products tot het volledige factuurbedrag door u is voldaan, inclusief eventuele rente en kosten.